Advokatfirman Lege AB
din advokat i Gävle


våra jurister och advokater erbjuder dig
en kostnadsfri rådgivning

 

Advokatfirman Lege
En allmänpraktiserande advokatbyrå


med särskild inriktning på familjerätt
samt brottmål

Advokatsamfundet Gävle

Advokatfirman Lege AB DIN ADVOKAT I GÄVLE


VI ERBJUDER ALLTID EN Fri INLEDANDE RÅDGIVNING

Advokatsamfundet Gävle

Advokatbyrå Jönköping logotyp
KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vår advokatbyrå  är rustade med jurister drygt 15 års erfarenhet inom komplicerade rättsfall


Någon gång i livet kommer de flesta av oss att behöva en advokatbyrå. Om du söker efter en advokat i Gävle kan du vända dig till Advokatfirman Lege. Med en stor dos medkänsla och engagemang tar Advokatfirman Lege sig an mål inom familjerätt och brottmål. Det är viktigt för oss att sätta upp tydliga mål för rådgivning och representation. Advokatfirman Lege har många års erfarenhet av juridiskt arbete. Ambitionen har och kommer alltid vara att du som klient ska känna dig så trygg som möjligt genom hela processen. Vare sig det gäller tecknandet av juridiska dokument till komplexa tvister i en domstol. Advokatfirman Lege företräder dig på ett helhjärtat sätt och lägger all sin samlade kunskap med ambition om att klara den aktuella uppgiften.

Advokatfirman Lege är en allmänpraktiserande byrå i Gävle

De vanligaste målen som Advokatfirman Lege åtar sig i Gävle är mål inom familjerätt och brottmål. Byrån har djup kunskap inom dessa rättsområden. Advokatfirman Leges advokater och jurister är inkännande och kompetenta och lyssnar på dig och reder ut dina juridiska frågor.  Advokatens jobb är att ta hand om juridiken, det är rimligt för klienten att inte ha full koll. När du anlitar en advokatbyrå befinner du dig kanske i en jobbig period av livet. Oavsett vilket ärende bemöts du med empati och får ett ombud vid din sida.  Advokatfirman Lege ger dig orken att ta dig igenom den juridiska situationen och hjälper dig vidare i livet. Boka ett möte i Gävle med Advokatfirman Lege, den första rådgivningen är kostnadsfri.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Familjerätt Linköping

Ansök om ersättning för dina advokatkostnader


Det många inte tänker på är att det går att betala en stor del av advokatens arvoden genom försäkring eller bidrag från staten. I de flesta hem- och villaförsäkringar ingår rättsskydd. Med rättsskyddet kan du betala delar av arvodet advokaten fakturerar dig. Läs på om din försäkring eller kontakta ditt försäkringsbolag för att reda ut vad som gäller. De flesta försäkringar har en karenstid, det innebär att rättsskyddet inte gäller för tvister i stil med vårdnadstvister som uppstått inom en viss tid efter parets separation. Alla juridiska ärenden täcks alltså inte av rättsskydd. Har du inte rättskydd eller har hamnat i en situation då det inte gäller är rättshjälp nästa steg. Utifrån ett flertal faktorer beviljas rättshjälp där behovet anses rimlig. Det ges endast till privatpersoner och går ut på att staten betalar delar eller hela kostnaden för advokatens arbete. Advokatfirman Lege i Gävle, kan förklara dina möjligheter till rättshjälp och rättsskydd. Kontakta Advokat Gävle för att reda ut eventuella frågetecken!


Vi har lång erfarenhet av ärenden inom familjerätt

Advokatfirman Lege har särskild kompetens inom rättsområdet familjerätt. Vi hjälper dig som bor i Gävle med frågor om fastställande av faderskap, tvister om vårdnad av barn och tvister om umgänge med barn. Det är vanligt att vi företräder klienter som hamnat i en vårdnadstvist. En vårdnadstvist uppstår när två föräldrar tvistar om vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden om det gemensamma barnet. Vi företräder även dig som förälder om socialnämnden vill omhänderta ditt barn med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Ett LVU-ärende är ingen vårdnadstvist, utan handlar om att staten vill omhänderta ditt barn på grund av brister i barnets omvårdnad. Det är kostnadsfritt att företrädas av en familjejurist från Advokatfirman Lege i LVU-mål, den kostnaden står staten för.

Det är många föräldrar som försöker lösa en vårdnadstvist i samförstånd, utan att konsultera juridisk hjälp. Det är bra om man har möjlighet att komma överens kom vårdnaden utan att det resulterar i en vårdnadstvist, men i många fall kan det vara svårt att lösa konflikten utan att anlita en familjejurist. Om du upplever att det kan bli svårt att lösa en konflikt inom familjerätt i samförstånd, bör du ta kontakt med en familjejurist i Gävle. En familjejurist hos Advokatfirman Lege i Gävle kan hjälpa dig att förhandla med den andra föräldern i syfte att komma fram till en bra lösning och föra din talan i domstol om ärendet skulle nå dit.

Staten täcker i de flesta fall kostnaden för en offentliga försvarare. I övriga mål så bestäms arvodet i samråd med advokatbyrån i fråga.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

advokatfirman lege ETT JURIDISKT OMBUD i GÄVLE


I Sverige är det vanligt med vårdnadstvister i domstol. Det är en komplicerad juridisk process. Vid sidan av att själva processen är av svår juridisk beskaffenhet, så innebär en vårdnadstvist stora känslomässiga prövningar för samtliga inblandade parter. Det är viktigt att man är saklig och lugn i rättsprocessen och inte låter sina känslor ta över den juridiska argumentationen. Advokatfirman Lege kan bistå att för din talan i en vårdnadstvist i Gävle.


Advokatfirman Lege kan företräda dig som är part i en vårdnadstvist i Gävle. Vi företräder dina intressen på ett sakligt och korrekt sätt. Advokatfirman Lege erbjuder alltid en första kostnadsfri rådgivning till sina klienter.. Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan bistå dig i ditt ärende.